Polasaithe

Ár bhFís Scoile in Gaelscoil de hÍde

 • Tuigimid an tábhacht ar leith a bhaineann leis an nGaeilge agus ár gCreideamh i bhfás agus i bhforbairt na ndaltaí agus iad ag dul tríd an gcóras Oideachais
 • Glactar leis gur duine ann féin gach uile scoláire a chláraitear sa scoil le talainn agus riachtanaisi agus táimid ann chun cabhrú leis/lei na talainn sin a fhorbairt agus freastal ar pé riachtanais atá aige/aice chomh mór agus is féidir linn
 • Cuirtear ar a gcumas féin mhuinín a mhuscailt iontu féin agus go mbeidh siad in ann réiteach lena gcómhghleacaithe is cuma cén creideamh no dath craicinn agus deighleáil le pé deacracht a thagann ina dtreo
 • Fáilteofar i gcónaí roimh thuismitheoirí na ndaltaí bheith rann pháirteach in oideachas a bpáistí agus glactar leis an ról lárnach atá acu
 • Beimíd i gconaí ullamh do athruithe agus toiltineach féachaint orainn féin agus cá seasaimid agus más gá athruithe a dhéanamh in aon ghnéith do shaol na scoile a chuirfidh leis an scoil mar shuíomh oideachais
 • Cuirfear tacaíocht ar fail i gconaí dár bhfoireann teagaisc
 • Mar fhoireann amháin tabharfar faoi n dumhshláin atá romhainn agus mar a deir an seanfhocal

‘’Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine’’ gan dearmad a dhéanamh ar an seanfhocal eile a deir

‘’Ní bhíonn saoi gan locht’’

Vision Statement Of Gaelscoil de hÍde

 • Recognises the vital role of the Irish Language, our Christian faith and our Traditions in the formation and growth of our students for the future
 • Respects the dignity, talents and needs of each and every student
 • Enables our students to develop a healthy self-image and to form positive relationships with others
 • Seeks to develop confident, competent and complete children, living full and happy lives both now and in the future
 • Recognises that Gaelscoil parents must be ready to become a vibrant part of our school in order to atta in our goals

Acknowledge that change and innovation must permeate all aspects of our Curriculum so that we may constantly address ourselves to the Educational challenges of the future

‘’Aon Fhoireann Amháin’’Forallthechildren

The best for your children.

Gaelscoil de hIde maintains school policies that help your children to flourish in a healthy and safe environment | Tá na polasaithe seo ann chun a chinntiú go mbeidh timpeallacht sábháilte ag na daltai.

Suggestions/Queries

If you have any suggestions or queries regarding school policy or would like further information about these please feel free to contact us today