29 Mar by admin

Bhain daltaí Ranganna a Trí sult agus taitneamh as an ndráma ‘An Fear Siúil’ a chuir compántas Graffiti ar siúl i halla na scoile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *