Clárú

  dáta breithe  Dáta Iontrála


  Deartháireacha agus deirfiúracha ag freastal ar Ghaelscoil de hÍde faoi láthair:

  Don chéad deartháir/deirfiúr


  Don dara deartháir/deirfiúr  Dáta sínithe  What is 7 + 2 ?


   Date of birth   Proposed date of entry


   Brothers and sisters currently attending Gaelscoil de hÍde:

   For first brother/sister


   For second brother/sister   Date of signature   What is 4 + 9 ?