Bain sult as
an bhFoghlaim.

Foghlaimíonn daltaí futhu féin, a dtimpeallacht agus an domhan ina gconaíonn siad tré spraoí.

Polasaithe Scoile
( School Policies )
Féilire na Bliana
( School Calendar )
Clárú
( Registration )
Nuacht na Scoile
( School News )
Nuacht de hÍde
( School Newsletter )

Fáilte go Gaelscoil de hÍde

Cuirim fáilte is fiche rómhaibh go dtí ár scoil. Bunaíodh Gaelscoil de hÍde i 1984. Bhí seisear déag daltaí ar rollaí. Inniu ta breis is trí chéad a caoga dalta ar na rollaí. Tá obair iontach déanta ag an bhfoireann scoile agus ag tuismitheoirí. Tá sé i gceist againn leannúint leis an obair iontach seo agus sár oideachas lán Ghaélach a chur ar fail do dhaltaí an cheanntair atá ag freastal ar an scoil

  • The new school building and facilities are child friendly, multi-faceted and totally supports the delivery of an excellent education for all our children.
  • We have the latest technology in our classrooms and a fantastic All Weather pitch available to our school community.

Ár bhFís Scoile in Gaelscoil de hÍde

Tuigimid an tábhacht ar leith a bhaineann leis an nGaeilge agus ár gCreideamh i bhfás agus i bhforbairt na ndaltaí agus iad ag dul tríd an gcóras Oideachais

Glactar leis gur duine ann féin gach uile scoláire a chláraitear sa scoil le talainn agus riachtanaisi agus táimid ann chun cabhrú leis/lei na talainn sin a fhorbairt agus freastal ar pé riachtanais atá aige/aice chomh mór agus is féidir linn

Cuirtear ar a gcumas féin mhuinín a mhuscailt iontu féin agus go mbeidh siad in ann réiteach lena gcómhghleacaithe is cuma cén creideamh no dath craicinn agus deighleáil le pé deacracht a thagann ina dtreo

Fáilteofar i gcónaí roimh thuismitheoirí na ndaltaí bheith rann pháirteach in oideachas a bpáistí agus glactar leis an ról lárnach atá acu

Beimíd i gconaí ullamh do athruithe agus toiltineach féachaint orainn féin agus cá seasaimid agus más gá athruithe a dhéanamh in aon ghnéith do shaol na scoile a chuirfidh leis an scoil mar shuíomh oideachais

Cuirfear tacaíocht ar fail i gconaí dár bhfoireann teagaisc

Mar fhoireann amháin tabharfar faoi na dumhshláin atá romhainn agus mar a deir an seanfhocal

‘’Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine’’ gan dearmad a dhéanamh ar an seanfhocal eile a deir

‘’Ní bhíonn saoi gan locht’’

Our school provides the following:

Oideachas den scoth
( Excellent Education )
Tá oideachas den scoth tuillte ag gach uile leanbh agus cuirfear sin ar fail i nGaelscoil de hÍde tré mhean na Gaolainne.

Every child deserves an excellent education which they will receive in Gaelscoil de hÍde through the medium of Irish.
Foireann fáilteach
( Friendly staff )
Foireann fáilteach, fuinniúil agus díograiseach.

A friendly and committed staff.
Corp agus Sláintoideachas
( Physical Activity )
Tá siad seo riachtanach i saol gach páiste a chabhróidh le dearcadh dearfa ar an saol agus a chuirfidh lena sláinte meabhrach agus coirp.

These are fundamental in every child’s life and they also contribute to positive mental health and physical health.
Teicneólaíocht
( Technology )
Ag ullmhú do na blianta romhainn le béim ar an sábháilteacht.

Looking to the future.
Sláinte agus Sábháilteacht
( Health and Safety )
Rí thabhachtach.

A priority at all times.
Cairde de hÍde
Cáirde de hÍde
Tuismitheoirí ag obair ar son na scoile.

Parents and friends supporting the school community

Ar aghaidh linn le cheile

Cruthaítear timpeallacht saibhir agus spregúil i dtreo is go mbainfidh gach páiste a sprioc foghlamtha agus forbartha féin amach.

Gaelscoil de hÍde provides a stimulating and rich environment where each child can reach their full potential in every aspect of their development.

Recent News

Nuacht-de-hIde-Samhraidh-2023_230718_144953Download
Iar scoláirí John, Tadhg, Sam agus Frankie a bhí ag seinm le Banna Ceóil an Airm le deanaí. Córfhéile na Scol i Halla na Cathrach ...
Cómhgháirdeas le Foireann Sóisir na scoile a bhain craobh na hÉireann amach le deanaí. Buiochas le múinteoir Fiona agus Cómhar Creidmheasa Mhainistir Fhearmaí.

Want to Enroll Your Child?

Want to get more information about our learning center or would like to see it inside, feel free to schedule a tour.
Come visit us today!